Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.kinderboerderijcanton.nl. Als er gesproken wordt over Kinderboerderij Canton dan geldt dit tevens in de rest van de voorwaarden voor de alias www.kinderboerderijcanton.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer

Gebruik van de website Kinderboerderij Canton

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Kinderboerderij Canton deze website zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Kinderboerderij Canton garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Kinderboerderij Canton wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Kinderboerderij Canton, die geen eigendom zijn van Kinderboerderij Canton, maar zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geopend worden, verlaat men de website van Kinderboerderij Canton. Hoewel Kinderboerderij Canton uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Kinderboerderij Canton worden onderhouden wordt afgewezen.

Informatie gebruiken

De Kinderboerderij Canton website behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Kinderboerderij Canton of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacy wetgeving (AVG)

In verband met de nieuwe privacy wetgeving worden foto's waar ook kinderen op staan, alleen met toestemming van de ouders op onze website geplaatst. Kinderboerderij Canton respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om jouw vragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Kinderboerderij Canton gebruikt de verzamelde gegevens als je een aanvraag hebt, bijvoorbeeld kinderfeestje of logeren van je huisdier, dan hebben we jouw naam, e-mailadres en betaalgegevens nodig om jou aanvraag te verwerken. Om de communicatie zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw aanvraag en het gebruik van onze diensten op. Wij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Indien je nog vragen mocht hebben over het privacy statement, dan kun je contact met ons opnemen. In geval wijziging van ons privacy statement nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meeste recente informatie

Privacygegevens gebruik website

Kinderboerderij Canton respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsinformatie blijft eigendom van de website en zal niet worden overgedragen aan derde partijen. De website maakt gebruik van een webanalyse-service (Google Analytics) die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de site te analyseren, de gebruiker gaat akkoord dat deze informatie voor deze doeleinde gebruikt zal worden bij het bezoeken van deze site. Meer informatie over privacy en Google staat in deze link: Privacy en voorwaarden.

Wijzigingen

Kinderboerderij Canton website behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

logo

Openingstijden

Het is goed om te weten dat de kinderboerderij tijdens de zomertijd een half uur langer open is.
OPEN dinsdag t/m vrijdag van 14.00 - 17.00 uur en op zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
Op het hek staan de openingstijden, op die manier weet je op welke dagen en tijden je op de boerderij langs kunt komen.

Jammer dat je de dieren alleen op woensdag- en zondagmiddag gedag kunt zeggen; een grotere poule vrijwilligers kan dit oplossen. Geef je op voor een vrijblijvend gesprek! info@kinderboerderijcanton.nl

Hier vind je ons

Piet Heinlaan 13
3742 AN Baarn
tel. 035 5422738
info@kinderboerderijcanton.nl
Routeplanner

Sponsoren

  
Art wecycle partner

LOGO Speeldoos klein

 

Vrijwilligers gezocht

We zoeken weekendhulpen en mensen die willen meehelpen bij de activiteiten. 
Lees meer...

ANBI status


Word 'Vriend van...'

Een vriend sponsort de kinderboerderij! Op deze manier kunnen wij leuke activiteiten blijven organiseren, de dieren verzorgen en de boerderij goed onderhouden.

Gezocht sponsors voor hekwerk

  • Welk deel sponsor jij?
  • Help je mee om onze boerderij nog mooier te maken? 
Back to Top